Čemu se společnost Monster Government Solutions věnuje?

Společnost Monster Government Solutions byla založena s cílem pomoci americkým vládním agenturám a vzdělávacím institucím najít, najmout a rozvíjet své zaměstnance. Už 15 let slouží organizacím veřejného sektoru. Má 4.200 zákazníků, od malých organizací po velké státní agentury s více než 340.000 zaměstnanci.

MGS je divizí firmy Monster WW – tvůrce globálního online řešení náboru, který již od roku 1994 spojuje uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele. Ze společnosti, která vytvořila koncept online pracovního portálu (job board), je dnes poskytovatel plné škály řešení a služeb zaměřených na veřejný sektor, které umožňují najít vhodné uchazeče o zaměstnání, efektivně je najmout a následně pomáhat v jejich rozvoji.

Vývojáři z LinkSoft Technologies jsou členy vývojového teamu Monster v Praze již od roku 2010.

Na čem pracujeme?

MGS oddělení v Praze je součástí globálního týmu zaměřeného na vývoj produktu Monster Hiring Management Enterprise Suite, který umožňuje pracovníkům oddělení lidských zdrojů amerických federálních úřadů identifikovat a najmout nejvhodnější zaměstnance.

Obsahuje tyto nástroje:

  • Applicant-Tracking Solution (ATS) – urychluje a zefektivňuje federální náborový proces, zároveň ale zajišťuje soulad s legislativními a interními pravidly;
  • Position Classification – automatizuje tvorbu popisů pozic, jejich schvalování a postup reportování,  s cílem zlepšit spolupráci mezi jednotlivými zainteresovanými stranami;
  • Applicant Assessment – nabízí široký katalog testů zaměřených na širokou škálu vlastností a schopností potřebných pro efektivní výkon dané pozice;
  • Onboarding – centralizovaný portál, kde HR profesionálové sledují a spravují všechny kroky a dokumentaci potřebnou před prvním pracovním dnem nového zaměstnance.

Jak vypadá toto řešení technicky?

Vývojáři z LinkSoft Technologies jsou členy dvou z našich týmů (každý má kolem 6 členů) a pracují na průběžném rozvoji tohoto systému. Pracujeme v souladu se scrum metodikou, s 2-týdenními sprinty, měsíčním nasazením nových verzí a 3 hlavními novými verzemi během roku. 

Jádro systému bylo původně napsáno v Java6 and AngularJS 1.7, ale postupně je systém refaktorován na novější verze software (k 08/2019: Oracle DB – 12.1.0.2.v16 EE, Apache  Tomcat-9.0.12, Oracle Java 1.8.0_202 – SOLR, OpenJDK 1.8.0_212, Angular 2.6, TypeScript, AWS…). 

V MGS týmech pracují jen zkušení vývojáři, kteří dobře zvládají práci v teamu a učí se od sebe navzájem, ale zároveň se na ně dá spolehnout, že samostatně zvládnou zadané use-cases, zpracují unit a funkční testy, budou následovat správně programovací a dokumentační standardy. A také, že se s nimi dobře pracuje a je s nimi zábava :) Někteří k nám přišli se znalostí anglického jazyka na úrovni čtení dokumentace, ale velmi rychle se zlepšili do té míry, že dnes (když je to nutné) komunikují přímo s  product owner-em. Většina práce je na backend-u (máme specializovaný UX a frontend tým), všichni členové týmu jsou ale schopni dělat i vývoj alebo alespoň debugging frontend-u svých aplikací.

Jaký je časový plán projektu?

Protože tento projekt má dlouhodobý potenciál, vždy preferujeme dlouhodobou spolupráci s kolegy, které zajímá business stránka jejich aplikace. Celá společnost Monster WW postupně přechází na Java (z .NET), takže máme mnoho možností rozvoje do budoucnosti :)

Petr Houra, Senior Manager Software Engineering, Monster Technologies Prague