Linksoft

Tunel pražského metra D

Hloubení za pomocí moderního monitoringu a bezpečnějších technologií

Aktualita 14. 04. 2023 5 minut

Výstavba metra D je v plném proudu. Hloubení nových tunelů ale není bez rizika – stavba pod zemí v těžkých podmínkách a v hustě obydlených částech města proto musí probíhat při maximálních bezpečnostních opatření. Hladký průběh stavby a bezpečnost tunelu i okolních objektů a budov zajišťují modernější metody ražby i systémy monitoringu.


Při projektování i hloubení tunelu je nutné dbát na bezpečnost nejen samotného tunelu, ale také okolních objektů a budov, které by mohl poškodit nekontrolovaný pohyb hornin. Právě pohyby hornin a další vlivy hlídá geotechnický dozor liniových staveb.

Zajímá vás vývoj software na míru?

Zjistit více

Při plánování a stavbě tunelů záleží na obrovském množství faktorů: na topografii reliéfu, sklonu terénu, podloží, horninách, podzemních a povrchových vodách. To všechno se projevuje na stabilitě a bezpečnosti. Aby se případě potřeby mohlo včas zasáhnout a případně upravit plány, jsou neustále měřeny deformace a posuny v tunelu a okolí. 

Moderní monitorovací systémy pomáhají předejít rizikům. Data jsou sbírána pomocí různých systémů a čidel umístěných v tunelu, na povrchu i na okolních budovách. Geotechnici tím získávají komplexní a dynamický obraz stavu tunelu a informace o změnách v okolí tunelu jako údaje o pohybu stěn, množství stlačeného a rozpínajícího se materiálu v okolí tunelů, hladinách vod, prasklinách či pohybech okolních domů. Pražané se ale o své domy bát nemusejí. 

Vyznat se v obrovském množství dat umožňuje informační systém SIISEL

Stavba tunelu metra D pod Prahou je masivní, ohrožených věcí je tam hodně, takže dat přichází obrovské množství.

"Dvě společnosti skupiny SUDOP GROUP, společnost GeoTec-GS a.s. zabývající se poskytováním a zajišťováním rozsáhlého spektra služeb v geotechnice, inženýrské geologii, hydrogeologii, geofyzice, sanační geologii a diagnostice staveb a PUDIS a.s., tradiční projektová, průzkumná a inženýringová společnost, působící v oblasti silničních staveb a městského inženýrství, se na nás obrátili s žádostí o vývoj nového systému pro monitoring a vyhodnocování geodetických měření u liniových staveb, jako jsou například tunely a komunikace."

Jan Hron | Obchodní ředitel LinkSoft

Obrovské množství dat v reálném čase zpracovává prostřednictvím IoT (Internet of Things) jeden z nejmodernějších informačních systémů pro monitorování tunelů a liniových staveb SIISEL vyvinutý společností LinkSoft. Ten data sbírá, třídí, vizualizuje a poskytuje kompletní a průběžný přehled o stavbě metra, podle kterého mohou geotechnici a další odborníci optimalizovat realizaci stavby tunelu a rychle reagovat na každou změnu.

Odebírejte náš newsletter


Jednou měsíčně vám zašleme přehled našich nových článků, novinek a trendů z IT světa.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jak SIISEL hlídá stavbu metra? 

Primární data spadnou do informačního systému. Ten je zpracovává a prezentuje ve formě grafů, obvykle v závislosti na čase, ukazujících, jak se sledovaná veličina mění. Zároveň je třídí, což umožňuje uživatelům vybírat, která data jsou pro ně v daném okamžiku důležitá a co potřebují sledovat. Pro sofistikované stavby jako je metro D se stanoví varovné stavy – hodnoty, kdy se sledovaná veličina změní tak, že se stává kritickou, vážnou nebo zajímavou. 

Automatická upozornění na potenciální rizika 

Uživatel si do systému nastaví hodnoty, které jsou v rámci měření v pořádku. Jakmile dojde k překročení limitů, systém ho automaticky upozorní. Nestane se tak to, že by se některé rizikové hodnoty přehlédly nebo se na ně přišlo pozdě.

Přehledná vizualizace 

Rychle a efektivně monitorovat průběh stavby pomáhá grafická vizualizace naměřených dat pomocí vektorových profilů, interaktivních grafů a map. Sledovat aktuální stav stavby mohou uživatelé na nástěnce. 

Uživatelská přívětivost 

Systém je navržen s ohledem na uživatelskou přívětivost. Prostředí přehledné webové aplikace nabízí maximální jednoduchost, čistý design, přehledné zobrazení a moderní navigaci ve dvou jazykových mutacích: českém a anglickém jazyce. 

Chcete se dozvědět víc o systému SIISEL nebo přemýšlíte nad tím, jak zefektivnit správu svých dat? Napište nám

... nebo si naplánujte schůzku s Mirkou a proberte to společně.

Mirka Krupková | Business Development Manager

Může vás také zajímat