Linksoft

SIISEL - Informační systém geomonitoringu

Případové studie 02. 04. 2022 5 minut

Dvě společnosti skupiny SUDOP GROUP, společnost GeoTec-GS a.s. zabývající se poskytováním a zajišťováním rozsáhlého spektra služeb v geotechnice, inženýrské geologii, hydrogeologii, geofyzice, sanační geologii a diagnostice staveb a PUDIS a.s., tradiční projektová, průzkumná a inženýringová společnost, působící v oblasti silničních staveb a městského inženýrství, se na nás obrátili s žádostí o vývoj nového systému pro monitoring a vyhodnocování geodetických měření u liniových staveb, jako jsou například tunely a komunikace. 

Původní situace: 

Zastaralý způsob monitoringu realizace staveb a identifikace rizik 

Klient se potýkal se zdlouhavým procesem pro monitoring a vyhodnocování geodetických geodetických měření u liniových staveb, jako jsou například tunely a komunikace. Potřeboval vyvinout systém, v němž dodavatelé monitoringu stavby mohou nahrávat do systému měřená data jednotlivých sledovaných bodů v rámci stavby a díky tomu mohou zadavatelé online kontrolovat postup v realizaci stavby a ihned identifikovat případná rizika. 

Požadavek: 

Vývoj nového systému pro monitoring a vyhodnocování geodetických měření u liniových staveb.

 • Realizaci formou aplikace webový klient-server s centrálním databázovým serverem. 
 • Možnost rozdělení projektu až po jednotlivé body měřeného profilu. 
 • Definici a vyhodnocování varovných stavů pro hlídání měřených sérií dat. 
 • Definici vlastních nominálních profilů. 
 • Podporu měření typů čelby, konvergenční měření a možnost definice uživatelského měření pro sledování libovolných datových sérií. 
 • Asynchronní výpočet posunů v rámci konvergenčního měření. 
 • Grafickou vizualizaci naměřených hodnot v čase s možností změny škál os. 
 • Vizualizaci profilu včetně zobrazení vektoru posunů. 
 • Import měření ze souboru se širokou škálou validací. 
 • Možnost zobrazit si náhled grafů před potvrzením importu, aby bylo možné zkontrolovat, jak bude vypadat výsledek. 
 • Dávkový export profilů do pdf souborů. 
 • Administraci umožňující přiřadit uživatele i jen na jednotlivé entity v rámci projektu (např. dodavatele na konkrétní profil). 
 • Zobrazení projektu v mapě. 
 • Nahrávání příloh k libovolné entitě. 
 • Export dat do csv. 
 • Možnost lokalizace aplikace do češtiny a angličtiny. 

Řešení: 

MVC aplikace s React komponenty pro složitější front-end funkcionality. 

Hlavní vývoj probíhal od léta 2018 do jara roku 2019 s dodatečnými úpravami až do léta 2019 a fází 3 na přelomu 2021 a 2022 (napojení na GIS). Jako řešení jsme zvolili MVC aplikaci, ve které jsou pro složitější funkcionality front-endu použity React komponenty. K přístupu k MS SQL databázi se používá ORM framework Entity framework Při její tvorbě jsme využili interní firemní framework postavený nad ASP.NET Boilerplate. 

Intuitivní uživatelské rozhraní 

Z hlediska uživatelského rozhraní jsme chtěli maximalizovat jednoduchost, celkovou čistotu designu a moderní navigaci v rámci aplikace. 

Mnoho informací je zobrazováno ve formě tabulek, k tomu jsme využili DataTables.net. Pro vizualizaci měření slouží grafy z knihovny Chart.js. Zobrazení map funguje díky volně dostupnému OpenStreetMaps. 

Komplexní samostatná správa 

Aplikace obsahuje komplexní správu uživatelských oprávnění, která umožňuje nastavit přístup konkrétnímu uživateli na jednotlivou entitu, dokonce včetně celé hierarchie pod ní. 

Administrace číselníků umožňuje definovat vlastní barvy, tvar nominálních bodů a jejich použití v definici vlastního nominálního profilu. Dále lze vytvořit vlastní typ měření, ve kterém lze definovat 1+ sledovaných parametrů. Tím je zajištěna velká flexibilita a rozsah použití. Pro kalkulaci konvergenčního měření jsou využity in-memory Jobs z ASP.NET Boilerplates. Pro zadávání a vyhodnocování varovných stavů je použita knihovna nCalc, díky které mohou administrátoři zadat konkrétní vzorec varovného stavu. Projektová nástěnka pro sledování aktuálního stavu realizace Zadavatel může díky projektové nástěnce vidět aktuální průběh realizace včetně případných překročených varovných stavů, či posledních měření a postupu ražeb. Nástěnka také obsahuje mapu s lokalizací projektů, což je prvním krokem k rozvoji aplikace do formátu GIS (veškeré informace z nástěnky jsou vizualizovány v mapě). Neposlední důležitou funkcionalitou jsou exporty profilů do PDF, které slouží pro projektovou dokumentaci. 


Technologie: 

 • Aplikační server: .NET Framework, ASP.net MVC, ASP.NET Boilerplate web application framework, Entity Framework, AutoMapper SignalR nCalc DB, 
 • Server: MS SQL
 • Front-end: ReactJS components HTML5, SASS, ECMA6 (Babel), Chart.js, DataTables, OpenStreetMaps, DropZone.js, jQuery, Bootstrap Webpack, npm


Hledáte zkušeného parťáka pro realizaci vašich plánů? Napište nám

...nebo si zarezervujte schůzku s Mirkou.

Mirka Krupková | Business Development Manager