Linksoft

Informační systém SNIM pro efektivnější komunikaci ve stavebnictví

Případové studie 23. 06. 2022 10 minut

České stavebnictví prochází v poslední dekádě zásadní proměnou  – digitalizuje se, jeho procesy jsou komplexnější a terminologie složitější. Odborná rada pro BIM se proto rozhodla sjednotit terminologii využívanou v digitálním prostředí stavebnictví a vytvořila datový Standard Negrafických Informací 3D Modelu – SNIM. LinkSoft oslovila s požadavkem na vývoj informačního systému, který umožní jeho efektivní správu. Rychlý několikaměsíční projekt zahrnoval kompletní realizaci od analýzy požadavků, návrhu systému (procesně i technicky),  grafického návrhu přes samotný vývoj až po testování a nasazení do provozu.

Klient: czBIM – Odborná rada pro BIM

Spolek czBIM funguje jako nezávislá platforma s cílem zvyšovat kvalitu, produktivitu a efektivitu českého stavebnictví, edukovat odbornou veřejnost, přivádět do Česka nové trendy a především propagovat, popularizovat, rozvíjet a standardizovat BIM v ČR (Informační model budovy, více zde).

Původní situace: Náročná správa SNIM v excelové podobě, duplicity, chybějící funkcionality

Datový standard SNIM slouží jako databáze i třídicí systém sjednocující terminologii potřebnou ke splnění legislativních i praktických nároků na konkrétní projekt. “Zatímco dřív se rýsovalo na papír, dnes se tvoří digitální prototypy ve virtuálním prostředí staveb. Projektanti pracují v různých programech a využívají rozdílnou terminologii. Může být obtížné si představit, co všechno takový virtuální projekt obnáší. Kdyby měl každý programátor svůj vlastní programovací jazyk, taky se těžko se dohodnou,” vysvětluje Tomáš Čermák ze společnosti BIM Consulting, jeden z duchovních otců SNIM.

Původní databáze SNIM vznikla v excelové podobě, kterou si mohli zájemci stáhnout na stránkách czBIM. Brzy však narazila na limity svého formátu – nemožnost provádět změny při dodržení závislosti, nemožnost současné práce několika lidí, absence role managementu apod. “Udržet jednotné názvosloví bylo pracné, často se objevovaly duplikace jako například požární odolnost a odolnost proti požáru, v jednu chvíli jsem pracoval se sedmi soubory najednou. To bylo neudržitelné, proto jsme začali přemýšlet nad systémem, který by nám práci usnadnil,” popisuje Tomáš Čermák.

Zadání: Bleskový a levný vývoj webového systému umožňujícího externí správu

Spolek czBIM oslovil LinkSoft s požadavkem vyvinout systém postavený tak, aby se s ním dalo jednoduše pracovat, byl srozumitelný, otevřený, snadno rozšiřitelný a aby ho bylo možno v případě nutnosti navázat na jiné, budoucí legislativou či zadavateli požadované datové standardy a klasifikační systémy.

“Vzhledem k nekomerčnímu charakteru systému jsme museli pracovat s omezeným rozpočtem, czBIM navíc projekt plánoval prezentovat na odborné konferenci, takže bylo nutné systém vyvinout během krátké doby,” vysvětluje Vladan Kukol, delivery director LinkSoftu, který měl projekt na starosti. “Komunikovali jsme ale přímo s tvůrci modelu, kteří zažili práci s excelem a věděli naprosto přesně, co jim vyhovuje a co ne, takže jsme věděli, že systém zvládneme dodat”, doplňuje.

Zadání zahrnovalo tvorbu informačního systému, který zachová funkční prvky excelu a doplní funkcionality, které excelu chyběly:

 • Webový systém přístupný na základě přihlášení
 • Možnost registrace a správy uživatelů v různých rolích
 • Současná práce více uživatelů
 • Funkce filtrování
 • Správa číselníků
 • Správa modelu SNIM, základní workflows
 • Migrace stávajícího modelu
 • Export SNIM do formátů xls

Řešení: SPA aplikace vybudovaná na .NET Core, React.js a MS SQL Serveru

Aplikace pro SNIM byla postavena jednoduše – jedná se o SPA aplikaci technologicky vybudovanou na .NET Core, React.js a MS SQL Serveru, kde front-end aplikace je celý řešený pomocí React.js a back-end pack pomocí .NET Core (C#). “Pracovali jsme s omezeným rozpočtem a v omezeném čase. Dali jsme dohromady tým o 5 lidech, jedním full-time vývojářem Vaškem Hrachem na straně dodavatele a hlavním product ownerem Tomášem Čermákem na straně zákazníka. Zvolili jsme technologii, která nám umožnila rychlý vývoj, a díky naší metodice projektového vedení vývoje softwaru založené na SCRUMU jsme zvládli systém vyvinout včas, v rozpočtu a požadované kvalitě, což je sen každého projektového manažera,” směje se Vladan.

Použité technologie

Aplikační server:

 • ASP.NET Core
 • Entity Framework Core
 • ASP.NET Boilerplate (AutoMapper, Swagger, FluentValidation)
 • XUnit pro Unit testy
 • DocumentFormat.OpenXml pro Excel export

DB Server:

 • MS SQL Server

Front-end:

 • React (včetně Hooks), Redux
 • HTML5, LESS, TypeScript
 • Ant Design, TSLint, Prettier, Axios, Moment.js, PropTypes, Lodash, Webpack, npm

Výsledek: Akcelerace databázového projektování v České republice

Informační systém SNIM je využíván v řadě BIM projektů a stránky čítají přes 800 registrací z řad odborníků ve stavebnictví. “Komunikace mezi klientem a projektantem může být konečně konkrétní – klientovi například ukážeme objekt složený ze 170 prvků o 10 parametrech. Klient rovnou vidí, za co platí. Projektant zase vidí, že může svou činnost standardizovat a má na čem stavět. Zejména v oblasti liniových staveb, kde je názvosloví velmi roztříštěné, bychom se bez systému nebyli schopni posunout,” popisuje Tomáš Čermák a dodává: “Dnes v tomto kontextu nic lepšího neexistuje. Každý projektant, se kterým se dnes potkám, ze systému těží.”

Hledáte zkušeného parťáka pro realizaci vašich plánů? Napište nám

...nebo si zarezervujte schůzku s Mirkou.

Mirka Krupková | Business Development Manager