Linksoft

BIM: Modernější přístup k projektování

Technické články 22. 06. 2022 10 minut

BIM (Building Information Modeling, česky "informační model budov") je přístup k vytváření a správu dat o stavbě během celého jejího životního cyklu prostřednictvím geometrického 3D modelu a připojených negrafických informací. V Česku se zkratka BIM začala častěji používat v souvislosti s novým stavebním zákonem, který s účinností od poloviny roku 2023 ukládá povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce. V budoucnu může BIM představovat jeden z pilířů digitalizace stavebnictví u nás. Podle Václava Lína, jednatele konzultační společnosti BIM Consulting, sesterské společnosti LinkSoft, představuje BIM už nyní užitečný nástroj projektování, který může při vhodném využití přinést řadu výhod.

Co je to BIM

Informační model budovy BIM tvoří 3D geometrický model stavby a databáze informací o stavbě. Kromě vizualizace základního modelu stavby a dokumentace jejího skutečného provedení (3D modelu postaveného objektu) tedy obsahuje také databázi informací potřebných pro stavební projekt, výstavbu i správu dokončených staveb. “V BIM se k jednotlivým konstrukčním prvkům zaznamenávají různé datové atributy. Například ke zdi se zaznamená nejen její poloha a plocha, ale také tloušťka, materiál, zda je nosná, sádrokartonová, železobetonová, a podobně. U oken může být zaznamenán typ výrobku, v rámci správy provozu lze zanést údaje o revizích přístrojů, například čerpadel nebo elektrických zařízení” vysvětluje Václav Lín z BIM Consulting. V informačním modelu pak může uživatel snadno najít datum poslední revize, kdy bude nutné provést další revizi a kde se konkrétní přístroj v budově nachází.

Eliminace kolizí při výstavbě

Jednu z největších výhod přístupu BIM vidí Lín v eliminaci kolizí při stavbách. Kolizemi je míněna situace, ve které se kříží nekompatibilní konstrukce či instalace – trubka vzduchotechniky například prochází železobetonovou stěnou, ve které je naplánována výztuž, nebo se rozvody elektřiny pletou s rozvody vody. “Při klasickém projektování se stává, že se na podobné kolize přijde až na stavbě. Elektrikáři zjistí, že nemůžou dělat rozvody tak, jak to mají v projektu nakreslené, protože jsou na místě jiné instalace. Odstraňování takových kolizí se pak prodraží – je třeba posouvat zeď, bourat nebo předělávat, pokud se výrazně přešvihnou náklady, tak i řešit soudní spory,” popisuje Lín. 3D model budovy oproti tomu umožňuje průniky jednotlivých konstrukcí a instalací odhalit předem pomocí specializovaného software.

Přesnější rozpočet i harmonogram

Cílem projektanta je co nejpřesněji určit čas a zdroje, jež bude projekt vyžadovat a právě BIM pomáhá připravovat rozpočty a harmonogramy snáze a přesněji v porovnání s klasickou 2D dokumentací. “V BIM modelu jsou zaznamenány kvantity: tloušťky stěn, použitý materiál atd. Lze tím pádem automaticky generovat tzv. výkaz výměr – položky do rozpočtu, čili kolik jakého materiálu, cihel, kabelů atd. bude potřeba. Takové výkazy jsou pak daleko přesnější, než pokud rozpočtář pracuje ve 2D,” upřesňuje Lín a dodává, že má BIM potenciál pro pomoc při optimalizaci práce a tvorbě harmonogramu pro přípravu a realizaci staveb: “V momentě, kdy je stavba vymodelovaná, lze v BIM naplánovat, jakým způsobem v jednotlivých konstrukčních řešení postupovat, což pomůže v generování plánu výstavby.”

Snadnější a přehlednější řízení stavby a procesů prostřednictvím softwarových integrací

Informační modely dokončených staveb obsahují množství dat využitelných díky custom aplikacím i v dalších oblastech. Data je možné převést a dál používat pro správu či provoz objektů. Takové případy se většinou řeší individuálně. “Víme, že se na pozemní stavbě bude pro její správu využívat konkrétní softwarový systém a předem se s dodavatelem systému domluvíme na tom, jak bude model vznikat, jak otagovat jednotlivé položky, aby šla data z něj snadno integrovat,” uvádí příklad Lín. Softwarové nástroje, které by byly schopny čerpat data z databáze BIM modelu, vznikají, podle Lína je však otázka, jak a kdy si na takové využití zvykne praxe.

Sdílení informací v CDE – Common Data Environment

Softwarových nástrojů pro tvorbu BIM modelů existuje celá řada (REVIT, CIVIL atd.) a různé profese v rámci procesu výstavby a správy stavby pracují s informacemi v BIM svým způsobem. Co je pro všechny společné, je sdílení informací v tzv. CDE – společném datovém prostředí. Jedná se o systém pro správu projektové dokumentace, který umožňuje přímo pracovat s daty jednotlivých modelů, sdílet data, řídit přístupy uživatelů, sledovat, jak se jednotlivé BIM modely mění apod. “Než aby lidé měli různé verze dokumentace u sebe v počítači a posílali si to emailem, máme sdílený systém, kde jsou jen aktuální dokumenty, na kterých se pracuje a podobně,” upřesňuje Lín. “Jde o digitalizovanou obdobu toho, jak kdysi projektant odevzdal klientovi hromady šanonů s dokumentací.”

Nevýhody BIM: vyšší náklady, nekompatibilita a chybějící odborníci

Stavebnictví je stále dost konzervativní obor a jeho digitalizace je u nás stále na začátku, byť je popoháněna tlakem zvenčí, například zmiňovaným stavebním zákonem. BIM zatím není všeobecně rozšířený a vždy se může stát, že některý ze subdodavatelů či partnerů nebude umět BIM využívat. Vytvořit projekt stavby BIM a jeho 3D modelování je často dražší než klasický 2D projekt a ačkoliv se náklady mohou v budoucnu vrátit, klienti často nerozumějí tomu, za co přesně platí. “Moderní projektanti by měli být schopni sami posoudit, jaké nástroje mají kdy použít,” radí Lín. Příkladem kroku k zjednodušení implementace je vznik datového standardu SNIM, který zefektivňuje komunikaci v rámci celého procesu projektu stavby - více zde.

Jak vhodně využít BIM pro váš projekt?

Vzhledem k tomu, že je BIM na trhu relativně krátce, pracuje v této oblasti omezený počet odborníků. V LinkSoftu nabízíme odborné zázemí softwarové firmy a sesterských společností s know-how BIM nástrojů i samotného stavebnictví. Provedeme vás digitalizací stavebního procesu, poradíme vám, jaké softwarové nástroje jsou pro využití BIM vhodné na základě vašich konkrétních potřeb a pomůžeme vám s návrhem IT nástrojů a integrací vašeho stávajícího prostředí do BIM a na CDE.

Zajímá vás BIM? Objednejte si nezávaznou konzultaci

Máte nějaké otázky nebo chcete poptat službu? Ozvěte se nám, nebo nám na sebe nechte kontakt.

info@linksoft.eu
(+420) 606 071 869

Hledáte zkušeného parťáka pro realizaci vašich plánů? Napište nám

...nebo si zarezervujte schůzku s Mirkou.

Mirka Krupková | Business Development Manager