Linksoft

Pokuta až 250 milionů? Evropská směrnice NIS2 dopadá nově až na 6 000 firem a organizací v Česku. Zjistěte, zda patříte mezi ně.

Aktualita 11. 03. 2024 5 minut

Jan Pippal | QA Engineer & Security Consultant

Ano, čtete správně! Až 250 milionů ve formě pokuty může organizace od příštího roku zaplatit při závažném porušení povinností dle nově přijaté směrnice NIS2.

Evropská směrnice NIS2 (Network & Information Security) byla publikována Evropským parlamentem počátkem roku 2023 a v českém zákoně bude účinná nejpozději do 18. října 2024 .

Nahradí stávající Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. Oproti předchozí podobě směrnice nyní postihuje podstatně více subjektů skrze definici Regulované služby.

Rozšíření působnosti

Regulovaná služba je taková, jejíž narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení důležitých společenských a ekonomických činností.

Směrnice původní odvětví, kterými jsou například energetika, doprava, vodohospodářství a zdravotnictví, rozšiřuje o vybrané služby a přidává další odvětví.

Nově povinnosti dopadají i na organizace poskytující služby v odvětví výroby, potravinářství a třeba i odpadového hospodářství.

A co my s tím?

Jestliže už nyní spadáte pod legislativu ustupujícího Zákona 181/2014 Sb., měli byste prověřit soulad aktuálního řízení kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci s připravovanou legislativou.

Pokud je pro vás téma kybernetické bezpečnosti nové, doporučuji nahlédnout do vyhlášek zákona. Pro maximální zjednodušení je dostupné grafické znázornění.


Grafické znázornění regulovaných odvětví [zdroj: osveta.nukib.cz]

Odpovídá některé odvětví předmětu poskytovaných služeb vaší organizace?

Ano? Asi ne? Nejste si jisti?

V Linksoftu vám můžeme s odpovědí na tuto otázku pomoci.

Aha, asi tam spadáme

Pokud se identifikujete v některém z uvedených odvětví regulovaných služeb, čeká vás sebeposouzení velikosti organizace podle počtu zaměstnanců a ročního obratu. Pokud je vaše organizace příliš malá, máte šanci, že se regulaci nového zákona vyhnete.

V opačném případě se podle velikosti organizace určí povinnosti, a to buď ve vyšším režimu, nebo v nižším režimu. Vyšší režim povinností představuje striktnější a širší rámec organizačních a technických opatření ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.

Čeká vás registrace regulovaných služeb u Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a to do 90 dnů od data účinnosti nového zákona.

Od toho momentu začíná běžet lhůta jednoho roku pro zavedení požadovaných bezpečnostních opatření.

S NÚKIBem budete dále aktivně spolupracovat, hlásit mu veškeré změny týkající se regulované služby, případné kybernetické bezpečnostní incidenty.

Jak bylo avizováno na začátku článku, neznalost zákona neomlouvá, a za neplnění povinností plynoucích ze zákona jsou nastavené pokuty od 50 tisíc do 250 milionů Kč.

Rok? Tak to je času.

Rok se může jevit jako komfortní časový rámec, berte v potaz, že podobné nastavení můžete sdílet s dalšími tisícovkami organizací, kterých se NIS2 může v následujícím roce nově týkat.

Doporučuji nezahálet a začít s procesem posouzení již dnes. Ať už to zvládnete sami v rámci organizace, nebo si přizvete na pomoc specialisty. S přístupem ranního ptáčete neuděláte chybu a můžete ušetřit vaší organizaci nejenom vrásky na čele, ale i náklady na pozdní reakci.

V Linksoftu vám můžeme nabídnout pomoc se všemi kroky potřebnými k naplnění požadavků NIS2. Společně se podíváme, zda pod nový zákon spadáte a v jakém režimu povinností. Projdeme aktuální stav řešení kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci a pomocí rozdílové analýzy navrhneme řešení. Aktivně bezpečnostní opatření otestujeme a zjistíme, zda vyhovují zákonu i posledním trendům v oblasti kyberbezpečnosti.