Linksoft

Jak využít cloud v praxi?

Aktualita 13. 04. 2022 8 minut

Rozvoj technologií, jejich dostupnost, potřeba digitalizace, ale i zjednodušení správy a práce v době po pandemii. To jsou jen některé z důvodů, proč stále více firem zvažuje přechod do cloudu. A protože nás cloud baví, uspořádali jsme ve spolupráci s naší sesterskou společností  Orbit  workshop zaměřený na maximální využití jeho potenciálu pro různé typy businessu. Návštěvníkům jsme na našich projektech představili příklady jeho využití v praxi, ukázali si klady a zápory, možná rizika při migraci a rozebrali z mnoha úhlů pohledu další aspekty, které je třeba před využitím cloudu zvážit.

Přihlaste se na webinář: Cloud v praxi - Úvod do světa cloudových technologií

Kdy? 6. října 2022, 14:00 – 15:00, živý online přenos

Zjistit více

“Cloud je dnes buzzword, slyšíme ho na každém rohu. I tam, kde to bylo dříve zakázané. Na našem workshopu jsme chtěli účastníkům ukázat, že se cloud už dávno posunul za remote úložiště dat a nabízí toho mnohem více,” vysvětluje Jan Hron, obchodní ředitel LinkSoftu. 

“Představili jsme různé možnosti, jak prakticky bez programování připravit celé funkční komponenty a ukázali využití cloudu na konkrétních případových studiích, kde jsme řešili problémy institucí velikosti banky nebo korporátů,” doplňuje.

Škálovatelnost a agilita jako hlavní argument, proč zvolit cloud  

Důvodů, proč stále více firem upřednostňuje cloud před “on premise” řešením, tedy využitím vlastního hardware, je celá řada. “Mezi hlavní motivace bude vždy patřit škálovatelnost a agilita, čili možnosti ve velmi krátkém čase přidávat nebo odebírat zdroje, popřípadě vytvářet nové služby. Cloudy dnes nabízejí nepřeberné množství služeb od analytických nástrojů přes databáze, integrace až po samotné hostování aplikací na různých runtimech a prostředích. To dává architektům možnost navrhovat vždy ta nejlepší a z pohledu nákladů často i výhodnější řešení, než jakých by docílili v on premise infrastruktuře,” popisuje Václav Hrach, Tech Lead & Architect LinkSoftu, který workshop vedl.

Cloud journey: jak předejít chybám při zavádění cloudu?

Vysoká popularita a rychlý nástup cloudových řešení zastihl množství firem nepřipravené. “Některé instituce pro využití cloudu nemají stanovena pravidla srovnatelná s řešeními v on premise infrastruktuře, například pro výpočet víceletých nákladů, spuštění nákupního procesu, schvalovací procesy a další,” upřesňuje Hron. “Cloud je ale třeba chápat jako další možnou variantu, kterou můžeme při vývoji a dodávkách řešení využívat. Bez úpravy stávajících procesů často užití cloudu doprovází do určité míry chaos a nekoordinace,” připomíná.

Proto by měla každá společnost ještě před tím, než začne cloud a jeho služby cíleně využívat, pečlivě zanalyzovat stávající situaci a zvolit správnou strategii pro přechod do cloudu. Vyhne se tak častým chybám, jakými jsou například stanovení strategie “vše do cloudu”, která neodpovídá situaci ve firmě, nebo naopak odsouzení cloudu jako nedůvěryhodného.“Taková plošná rozhodnutí nemusí respektovat vhodnost jednotlivých aplikací pro přechod do cloudu nebo schopnost týmů a připravenost interních procesů přechod skutečně provést,” vysvětluje  Ondřej Moudrý  ze společnosti  Orbit, který na workshopu zaštítil část Cloud Journey. Společnosti podle něj také poměrně často při migraci opomínají i compliance.

“Všechny firmy by měly před přechodem na cloudové služby zvážit dopady nařízení GDPR, některých se pak týká i sektorová regulace, například ve finančním sektoru, farmacii, veřejné správě a podobně. Cloudové služby představují formu outsourcingu, a je proto vhodné posoudit, zda outsourcing v konkrétních případech neodporuje požadavkům právních předpisů či regulátora,” doporučuje.

V cloudu stojí konkurenční výhoda 

Pokud se však firma na cloud správně připraví a zvolí vhodnou strategii, může pro ni znamenat významnou konkurenční výhodu. Cloud a SaaS (využití softwaru jako služby) usnadňují a zefektivňují práci s daty i v týmech a jsou dostupnější než kdykoli předtím. “Všichni cloud už běžně používáme doma, takže jeho větší zapojení v pracovním prostředí je jen nasnadě. Začínají to vnímat i velké korporace a banky, kde je příchod novinek přeci jen kvůli regulacím o úroveň složitější. Menší společnosti sílu cloudu už většinou znají, přesto i pro ně může být příjemné, když jim někdo pomůže tyto novinky hladce implementovat do praxe,” uzavírá Hron.

Přemýšlíte o cloudu?

Přihlaste se na další termín workshopu Cloud a jeho využití v praxi – 23.6.2022 od 9:00.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního ředitele Jana Hrona na: jan.hron@linksoft.eu, (+420) 735 136 216

Zajímáte se o cloud a zajímá vás možné řešení pro váš projekt? Napište nám

... nebo si domluvte schůzku s Mirkou a proberte váš projekt.

Mirka Krupková | Business Development Manager