Linksoft

Věrnostní program Saint-Gobain MULTI KLUB

Případové studie 26. 05. 2020 5 minut

Jedna z divizí francouzského koncernu Saint-Gobain a jednička na českém trhu v oblasti tepelných, zvukových a protipožárních izolací společnost ISOVER nás oslovila s požadavkem na vytvoření věrnostního programu, který bude mít plně ve správě a bude jej možné nasadit pro jednu či více divizí podle potřeb.

Původní situace: 

Omezená funkčnost věrnostního programu, složitá správa a vlastnictví externího dodavatele ISOVER v Česku provozuje prodej prostřednictvím distributorů. Zároveň chce ale být v přímém kontaktu s koncovými zákazníky - firmami, které materiál od distributorů odebírají. K tomu sloužil věrnostní program, v rámci kterého firmy sbíraly body, za něž mohly získat různé typy odměn od hmotných po vzdělávací. Původní věrnostní program nicméně provozoval externí dodavatel a jeho využití bylo omezené – se složitou úpravou a limitovanými možnostmi odměn. ISOVER tak chtěl vyvinout věrnostní program, který by měl plně ve svém vlastnictví a který by umožňoval jednoduchou správu. 

Zadání:

Vlastní, moderní flexibilní věrnostní programu s možností nasazení do různých divizí. Realizace formou aplikace webový klient-server s centrálním databázovým serverem. 

 • Vlastnictví systému zadavatelem. 
 • Škálovatelnost – jednoduché zapojení nové divize, nebo ukončení participace aktuálních. 
 • Možnost realizační firmy registrovat pod jednu nebo více divizí a pracovat s nimi samostatně. 
 • Víceúrovňový proces schvalování registrací včetně eskalací. 
 • Možnost přiřadit individuálně definovaná přístupová práva zástupcům realizačních firem dle typu spolupráce. 
 • Integrace s používaným Zoho CRM a synchronizace dat. 
 • Automaticky aktualizovaný katalog produktů Isover. 
 • Napojení na obchodní systémy distributorů a pomocí datových vět umožnit automatické nahrávání dat. 
 • Propojení na vybrané kategorie eshopu dodavatele odměn (alza.cz). 
 • Správa objednávek a bodových kont zákazníků administrátorem bez zásahu vývojářů. 
 • Uživatelé z řad zástupců realizačních firem vidí stav svého konta v systému a můžou si přímo vybrat odměnu. 
 • Zabudované kontrolní mechanismy. 
 • Moderní design, který je v souladu s brandovou komunikací klienta (a vychází z designu dodaného grafickým studiem klienta), včetně plné responsivity. 

Řešení: 

Vývoj aplikace na míru v ASP.NET Core. 

Na rozdíl od běžně dostupných licencovaných řešení získá klient plnou kontrolu nad systémem a možnost ho přizpůsobovat svým potřebám (např. individuální přístup k firmám nebo jednoduchý scaling) a kampaním. Frontendový modul (FE) zpracovává všechny uživatelské interakce jako samostatná webová aplikace. Aplikace je postavena na moderních technologiích – ASP.NET Core, pro přístup do DB MS SQL se využívá Entity Framework Core, validace dat je realizovaná pomocí Fluent Validation. Systém je rozvržen na tabulky, které jsou zobrazovány do grid pomocí DataTables. Import dat bude realizován pomocí XML a následně budou využity Webservices. API validuje nutná data (jako je například IČO distributora) ze CRM systému Zoho, který používá klient. 

Díky automatickému získávání obchodních dat od partnerů pomocí API zadavatel šetří čas původně nutný na manuální zpracování dat. Napojení přímo na eshop velkoobchodního dodavatele odměn snižuje nákupní ceny a tím celkovou nákladovost partnerského programu. 

Použité technologie 

Aplikační server: ASP.NET MVC, ASP.NET Core, ASP.NET Boilerplate Web Application Framework, Entity Framework Core, AutoMapper, Fluent Validation

DB Server: MS SQL Server

Front-end: HTML5, SASS, jQuery, Bootstrap, DataTables, Webpack, npm

Hledáte zkušeného parťáka pro realizaci vašich plánů? Napište nám

...nebo si zarezervujte schůzku s Mirkou.

Mirka Krupková | Business Development Manager