Linksoft

Lékařsko-pacientský web UROsoft

Případové studie 02. 08. 2019 5 minut

Společnost TME solutions působící v sektoru zdravotnictví nás oslovila s požadavkem na vývoj webové aplikace sloužící na jedné straně pacientům s urologickými problémy a na straně druhé lékařům se specializací na urologii, gynekologii a urogynekologii.

Původní situace: 

Potřeba bleskového vývoje aplikace pro pacienty k jasně stanovenému datu 

Společnost TME solutions potřebovala aplikaci vyvinout během necelých 3 měsíců. Datum nasazení aplikace UROsoft do produkce bylo jasně dané datem specializované konference, na které měla být představena. Kromě vývoje webové aplikace potřebovala společnost TME solutions vytvořit REST API pro mobilní aplikaci, kterou vyvíjela.

Zadání: 

Během 3 měsíců vytvořit moderní webovou aplikaci s možností registrace a komunikace mezi lékaři a pacienty 

  • Možnost registrace lékařů včetně možnosti vyplnění informací o pracovištích a ordinačních hodinách. 
  • Možnost registrace pacientů. 
  • Pacienti mají možnost vyplnit dotazníky, které mohou napomoci případné léčbě. 
  • Pacienti si mohou prohlížet své mikční deníky vyplněné prostřednictvím mobilní aplikace. 
  • Pacienti mohou navázat spojení se svým lékařem a sdílet mu svá data (deníky, dotazníky). 
  • Lékaři mohou prostřednictvím webového rozhraní požádat svého pacienta o vyplnění dotazníku nebo deníku.

Řešení: 

Aplikace postavená na .NET Core, klient-server řešení prostřednictvím REST API 

Aplikace je pro rychlost a přehlednost postavena velmi jednoduše – jedná se o řešení klient – server (dvě aplikace), kde komunikace mezi klientem a serverem probíhá prostřednictvím REST API. Toto REST API obsahuje navíc endpointy pro mobilní aplikaci. Protože aplikace bude sloužit lékařům i pacientům a zároveň má být ukázkou možnosti digitalizace komunikace mezi nimi, musí mít moderní a intuitivní uživatelské rozhraní. 

Technicky je aplikace postavena na .NET Core, na infrastrukturu jsou použité nástroje interního firemního frameworku postaveného nad ASP.NET Boilerplate, texty pomocí XUnit. Výstupy mají formu tisků (HTML to PDF pomocí PuppeteerSharp), emailu (přes AWS, pomocí AWSSDK – Core, SimpleEmail) a SMS (pomocí Twilio – AspNet).

Technologie 

  • Aplikační server: ASP.NET Core, Entity Framework Core, ASP.NET Boilerplate, AutoMapper, Swagger 
  • DB Server: MS SQL Server
  • Front-end: React, Redux,LESS, TypeScript Ant.Design, TSLint, Prettier, Axios, Moment.js, Chart.js, PropTypes, Lodash, Webpack, npm

Hledáte zkušeného parťáka pro realizaci vašich plánů? Napište nám

...nebo si rovnou naplánujte schůzku s Mirkou a proberte vaše nápady společně.

Mirka Krupková | Business Development Manager