Linksoft

Online tržiště úvěrů SME

Případové studie 02. 02. 2022 5 minut

Původní situace:

Zadavatelem projektu byla společnost Creditinfo CEE, která je součástí Creditinfo group. Tato skupina působí po celém světě a podílí se na finanční inkluzi, zlepšování finanční gramotnosti a usnadnění přístupu zákazníků na finanční trh. 

Hlavní produkty nabízené společnosti Creditinfo jsou registry klientských informací (tzv. Credit Bureau) pro finanční instituce (banky i nebankovní společnosti), díky kterým je možné zajistit rovnější přístup k financím jednotlivcům i institucím na celém světě. Součástí portfolia Creditinfo jsou pak i produkty spojené s rozhodováním (decision analytics) – např. behaviorální skóring, socio-ekonomický skóring, a aplikace pomáhající společnostem lépe posuzovat úvěrové riziko využitím dostupných informačních zdrojů o klientech. 

Propojuje SME s bankami tím, že vytváří “marketplace”, kde na jedné straně stojí SME a na druhé straně banky. To se může zdát z pohledu Evropana nadbytečné, ale tato aplikace cílí na méně rozvinuté trhy, např. v Africe. Pomáhá významně snižovat rizika spojená s financováním, a to už od počátku smluvního vztahu. Vysoké riziko způsobené nejen platební neschopností, ale také úvěrovými podvody, vede k vysokému úroku = vysoké ceně peněz na trhu. Snížení rizika (ve středně a dlouhodobém pohledu) má poté přímý dopad na snížení ceny úvěru (úroků) a zvýšení dostupnosti peněz na trhu. 

Požadavek: 

  • Portál rozdělený na dvě hlavní části: "Registrace / Přístup SME" a "Registrace / Přístup zapojených finančních institucí" 
  • Samostatná a oddělená prostředí dle typu uživatele 
  • Rozdělená workflow dle typu uživatele 
  • Administrace obsahu, uživatelů a žádostí, možnost zadávání reklamací a stížností 
  • Variabilita systému umožňující rychlé nasazení na novém trhu (např. konfigurovatelné lookupy, drop-downy) 
  • Napojení na externí systémy pomocí API (jak přímo v rámci řešení, tak i pro budoucí využití) 
  • Vícejazyčné verze, podpora levo-pravé i pravo-levé orientace textu (např. pro arabské trhy) 

Řešení: 

Aplikace je postavena na moderním řešení tenkého klienta na straně front-endu a back-end aplikace komunikující pomocí REST API, tedy konfigurace komunikace klient – server. 

Aplikace je rámcově postavena velmi jednoduše a umožňuje velkou míru flexibility a nastavení ze strany klienta bez nutnosti zásahu do kódu aplikace. API jsou využita také pro komunikaci na externí služby, v tomto případě se jedná o systém Creditinfo. Součástí řešení jsou také platby pomocí platební brány, umožňující zpoplatnění žádostí. Využita byla lokální platební brána v zemi finálního klienta. 

Technologie 

  • Aplikační server:  .NET Core, Windows Server (nad VMWare) a korespondující IIS
  • Server: MS SQL Server
  • Front-end: ReactJS na klientské a REST/JSON API na serverové straně. 

Hledáte zkušeného parťáka pro realizaci vašich plánů? Napište nám

...nebo si rovnou naplánujte schůzku s Mirkou a proberte vaše nápady společně.

Mirka Krupková | Business Development Manager