Linksoft

LinkSoft získal certifikaci ISO 27001

Aktualita 22. 12. 2022 5 minut

Máme skvělou zprávu! Naše společnost LinkSoft Technologies získala prestižní certifikaci ISO 27001! Proces získání certifikace vyžadoval zavedení řádně strukturovaného řízení bezpečnosti informací a splnění přísných požadavků standardu.

ISO 27001 je mezinárodní standard pro správu bezpečnosti informací, který stanovuje požadavky na řízení bezpečnosti informací v organizaci. Cílem standardu je poskytnout organizaci přehled o rizicích pro bezpečnost informací a navrhnout opatření k jejich minimalizaci. Certifikace ISO 27001 také pomáhá organizacím zajistit důvěru zákazníků a partnerů v oblasti bezpečnosti informací.
“Získání této certifikace není snadný úkol a vyžaduje od společnosti důkladné plnění přísných požadavků standardu. Ale my jsme to zvládli a máme tak potvrzení, že jsme spolehlivým partnerem pro naše zákazníky a dodavatele. Vaše data jsou u nás v dobrých rukou,” dodává náš Chief Operations Officer Vladan Kukol.

“Získání certifikace ISO 27001 je pro společnost LinkSoft Technologies velkým úspěchem a významným milníkem. Odráží naši vysokou míru zodpovědnosti a důrazu na bezpečnost informací,” uzavírá obchodní ředitel Jan Hron.

Zajímá vás toto téma nebo chcete probrat váš projekt? Napište nám

... nebo si domluvte schůzku s Mirkou a proberte váš projekt osobně.

Mirka Krupková | Business Development Manager