Linksoft

Ze dvou bank jedna: Jak na migraci dat půl milionu bankovních klientů?

Datové sklady a Oracle

Případové studie 20. 03. 2023 5 minut

Migrací půl milionu klientů během jediného víkendu završila Raiffeisenbank téměř dvouletý proces sloučení s Equa bank.

Převod tak obrovského objemu mnohdy velmi citlivých dat ze systémů Equa bank do prostředí Raiffeisenbank byl extrémně komplikovaný manévr vyžadující měsíce plánování, příprav a testování, který nedovoloval chyby. Jeho úspěch byl dílem stovek lidí, mezi nimiž nechyběl ani tým DWH specialistů z LinkSoftu.

Klienti Equa bank musí po prvním přihlášení do nového systému vidět své produkty ve správném nastavení 

Proces sloučení bank završený migrací měl několik fází: Raiffeisenbank musela zprvu vyřešit právní náležitosti, vyjasnit si otázky převzetí některých nových infrastruktur a určit rozsah dat, které bude chtít migrovat. Pak přišel na řadu tým developerů a dwh specialistů, kteří měli na starost nastavení, testování a samotný přesun dat.

5 fází migrace:

Fáze 1: Jaké produkty banka převezme a jaké zaniknou?

Ve chvíli, kdy Raiffeisenbank splnila všechny legální náležitosti a regulatorní požadavky a stala se vlastníkem Equa bank, začala příprava migrace. Její první fází bylo vyhodnotit, které služby a produkty Equa bank vč. kompletních IT systémů zůstanou a které zaniknou. Zachovat se banka rozhodla například službu rychlých půjček online.

Fáze 2: Technická příprava dat pro složitou cílovou architekturu

Po vyjasnění technické části nastoupili DWH specialisté LinkSoftu a ve spolupráci s bankou začali připravovat proces migrace. V úvodních fázích projektu čelili řadě výzev – cílová architektura v Raiffeisenbank byla totiž poměrně složitá. Banka totiž během své dlouhé historie (v Česku působí od r. 1993) postupně pohlcovala finanční instituce využívající zcela odlišné systémy. V nich se bylo třeba zorientovat a získat relevantní informace potřebné k technické přípravě a vystavení dat.

Potřebujete poradit s projektem?

Ozvěte se nám

Fáze 3: Nastavení migračních streamů & maximální automatizace procesů

Aby byl celý proces migrace snáze uchopitelný, bylo jej potřeba rozdělit  do menších celků, tzv. migračních streamů podle typu businessu – klienti, hypotéky, investice, direct channels, běžné účty atd. Hlavním úkolem našich specialistů pak bylo v rámci jednotlivých streamů správně vytipovat data, určit, kde je najít, kam přesunout, transformovat je do vyhovující podoby a provést základní kontroly. 

Zabránění duplicitě

Cca 50 tisíc klientů Equa bank bylo zároveň klienty Raiffeisenbank. Další klienti mohli nově vznikat nebo mezi bankami libovolně přecházet. Aby nedocházelo k duplikování dat, bylo potřeba využívat synchronizační mechanismus ještě před zahájením migrace.

“U obou bank jsme analyzovali, o jaká data se jedná, hledali společné jmenovatele, určovali, co jsou duplicity, vymýšleli, jakým způsobem upravit stávající struktury tak, aby přenos proběhl bez chyb. Celý proces jsme maximálně automatizovali.” 

Jan Jurečka, DWH specialista LinkSoftu

“Jen některá data, jen za konkrétních podmínek, jen za 6 hodin”

Jednou z mnoha migrovaných oblastí byly ukončené žádosti o půjčky Equa bank, které Raiffeisenbank přinášejí hodnotu v informacích o rizikovosti klientů. Data žádostí ale banka vyžadovala jen za určitých podmínek a celý výpočetně nesmírně náročný proces měl zabrat maximálně 6 hodin. Nebylo možné přenést standardním způsobem a bylo třeba navrhnout vlastní logiku systému a vyvinout end-to-end řešení.

“Žádosti jsme museli správně vytipovat, vytvořit pro ně jejich kompletní okolí (žadatel, příjmy, kontaktní údaje, varianty žádostí apod.) a na druhé straně  je prakticky vytvořit znovu. To bylo obrovsky náročné na výpočetní část –  při prvních pokusech nám proces migrace zabral den a třičtvrtě. Díky postupné optimalizaci systému se nám povedlo jej zkrátit na požadovaných 6 hodin.”

Jan Jurečka, DWH specialista LinkSoftu

Fáze 4: Obrovské úsilí, desítky simulací, stovky opravených chyb

Jakékoli chyby při  převodu dat by mohly způsobit závažné problémy jak bance tak samotným uživatelům. Před ostrou migrací proto probíhaly desítky simulací migrací jednotlivých streamů a šest komplexních testovacích pokusů, které měly za úkol chyby identifikovat a opravit. 

“Během simulací jsme na neprodukčních prostředí předem připravená data přenášeli do systému Raiffeinsenbank. V případě chyb jsme řešili optimalizace, zjišťovali, na čem to selhalo, řešily se procesní postupy, způsoby jak řešit defekty… Dohromady jsme při simulacích odchytili stovky chyb. Prakticky všechny se nám podařilo před ostrou migrací odstranit.”

Jan Jurečka, DWH specialista LinkSoftu 

To si vyžádalo obrovské úsilí všech zúčastněných – aby se nácviky co nejvěrněji podobaly ostré migraci, probíhaly přes víkendy, v noci a v posledních kolech se zapojily desítky kolegů z Raiffeisenbank. Poslední dvě simulace byly blízko reálným plánům jak rozsahem, tak časováním a obešly se bez větších chyb.

Fáze 5: Odstávka systému a jediný ostrý pokus

Odstávka bankovních systémů a služeb je pro klienty vždy nepříjemná. Aby byla migrace možná, musela ale proběhnout odstávka systémů na obou stranách. Vzhledem k tomu, že je objem transakcí nižší ke konci týdne, datum migrace bylo určeno na víkend 11.–13. listopadu.

V pátek banky vyply systémy, přes noc se data extrahovala, v sobotu nastoupili všichni zúčastnění fyzicky do Raiffeisenbank, aby data nasadili do systémů Raiffeisenbank. 

Bez chyb a rychleji, než se čekalo

Díky pečlivé přípravě, nácvikům migrace a enormnímu nasazení všech zúčastněných se podařilo migraci úspěšně zvládnout dokonce s předstihem. Mobilní i internetové bankovnictví bylo zpřístupněno téměř s jednodenním předstihem jak původním klientům Raiffeisenbank, tak nově příchozím z Equa bank. Nyní internetové nebo mobilní bankovnictví bez problémů využívá naprostá většina klientů Equa.

Chcete probrat váš projekt? Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

... nebo si zarezervujte schůzku s Mirkou a proberte Váš projekt společně.

Mirka Krupková | Business Development Manager