Linksoft

Co je Cloud Adoption Framework?

Nejčastější dotazy na téma: Cloud

Technické články 22. 09. 2022 minut

Cloud Adoption Framework (CAF Framework) je soubor dokumentace, pokynů k implementaci, osvědčených postupů a nástrojů, které mohou společnosti použít při mapování své cesty k migraci do cloudu. 

Věnuje se obchodním, technickým a organizačním otázkám, jako jsou důvody přechodu na cloud, dobu plánování, architektuře, nastavení landing zóny (tedy prostředí, které bylo vytvořeno a připraveno k hostování určitých pracovních zátěží), nasazení a monitoringu. 

Každý poskytovatel Cloudu využívá pro cloud adoption framework jinou metodiku, která nabízí odlišný pohled na to, jak by organizace měly postupovat při zavádění cloudu.