Linksoft

BI v digitální éře: Jak funguje a proč je zásadní pro růst podniku?

Technické články 30. 06. 2022 10 minut

Vedoucí pracovníci, manažeři a analytici už desítky let řeší, jak nejlépe využít data pro zlepšení hospodářských výsledků ve svých firmách. Zejména v době po pandemii, která urychlila digitální transformaci, je chytré využití dat pro růst podniků zásadní. A právě k tomu slouží business intelligence (BI), ke které upírá pozornost stále větší množství společností.

Business intelligence zastřešuje techniky podnikové analýzy od standardních reportů přes vysoce sofistikované pokročilé statistiky až po následné využití dat. “Zjednodušeně mohou společnosti pomocí BI z hromady dat rozprostřených v různých systémech a místech ve firmě získat užitečné informace,” vysvětluje Honza Jurečka, vedoucí oddělení BI/DWH v LinkSoftu. “V poslední době lze v kontextu business intelligence zaslechnout také termíny jako big data, strojové učení či cognitive business. Všechny se ale týkají toho, čím BI byla odjakživa: analýzy a využití dat ke zlepšení ziskovosti a konkurenceschopnosti velkých společností i menších podniků,” doplňuje.

Business intelligence jako součást digitální transformace

Business Intelligence může sloužit také jako mocný nástroj v digitalizaci. Společnostem pomáhá připravit, naplánovat a vytvořit business case pro digitální transformaci, sledovat její průběh a hlavně efektivně pracovat s daty získanými po digitalizaci procesů. “Pokročilé systémy BI můžou společnostem poskytovat průběžné a okamžitě využitelné informace, ať jde o realizaci nových IT projektů, nový směr podnikání nebo novou nabídku služeb,” popisuje Honza Jurečka a poznamenává, že BI může přinášet užitek i koncovému spotřebiteli: “V digitálním ekosystému založeném na sdílení informací se takto dostane k lidem spousta smysluplných informací, ať se jedná o pacienta ve zdravotní péči nebo zákazníka, který jde na nákup do maloobchodu.”

Je pravda, že Business intelligence i v malých podnicích dává smysl?

Zatímco množství velkých podniků na business intelligence spoléhá i desítky let, v malých podnicích je to však stále relativně opomíjená oblast. “Data jsou dnes důležitou součástí jakéhokoli podnikání nezávisle na velikosti. Data a pracovní postupy se prolínají, ať jde o úpravu řetězce dodavatelů nebo třeba rozhodnutí o tom, na jakou produktovou řadu se zaměřit,” doplňuje. Vyznat se v záplavě dat a správně je využívat může být pro menší firmy náročné, především pokud jim chybí rozpočet, personál nebo know-how pro implementaci BI. “Se správnými nástroji a strategií mohou také malé podniky shromažďovat užitečné informace, které jim pomohou plnit obchodní cíle,” dodává Honza.

Úspěšná implementace BI nástrojů vyžaduje přípravy

I když jsou nástroje BI na trhu dobře zavedené, jejich implementace v konkrétních podnicích vyžadují pečlivou přípravu. Ušetřete čas strávený vyhledáváním, implementací a správou BI nástrojů a využijte naše poradenství. Naši odborníci na BI posoudí vaše obchodní cíle a nabídnou řešení na míru vašim potřebám.

Od nezpracovaných dat k efektivnější praxi

Jak to funguje?

Zdroje dat

Zdroje dat
Zdroje dat
Externí soubory

Datový sklad

Staging Area
Data Marts 1
Data Marts 2
Data Marts 3

Reporting and Quering

Reporting

Sběr a třídění dat: Co je to staging area, datový sklad a datové marty?

Výchozím bodem jsou data. Typicky pracujeme se strukturovanými zdroji dat, které se nejsnáze používají a analyzují. Nejčastěji se jedná databáze SQL, tabulkové procesory, například Excel, senzorická zařízení, síťové a webové logy serverů, online formuláře, úložiště Azure Table, databáze Azure SQL, Oracle, MySQL, IBM DB2, Teradata, PostgreSQL, Informix a další.

Všechna požadovaná data musí být před jejich integrací do datového skladu k dispozici konzistentně na jednom vstupním místě. Tomu se říká “staging area”, tedy místo, kam se data dočasně kopírují ze zdrojových systémů. Ze staging oblasti pak data putují do jádra datového skladu, což je architektonický celek určený ke shromažďování dat z různých zdrojů, k jejich třídění a k získávání užitečných informací.

Nadstavba nad jádrem datových skladů jsou datové marty, které se zaměřují na konkrétní oblast nebo oddělení. To umožní konkrétnímu týmu získat rychlý přístup k relevantním informacím, aniž by musel udržovat přehled o všech datech nebo ztrácet čas prohledáváním celého datového skladu či agregací dat z více zdrojů.

Reporting, vizualizace dat a informační design

Lidská mysl lépe rozumí obrázkům a vizuálním prvkům, než obyčejnému textu či číslům. Údaje prezentované v grafické podobě lidé rychleji pochopí, ale také si snadněji všimnou případných vzorců či trendů. Nedílnou součástí business intelligence je proto zpřístupnění dat koncovým uživatelům – jejich analýza, distribuce a vizualizace. V závislosti na požadavku klient obdrží cokoli od finanční prezentace přes analýzu obchodních procesů, hodnocení rizik či tzv. informační design sloužící srozumitelnější prezentaci dat netechnickým pracovníkům, které provádí konkrétní situací a nabízí doporučení dalšího postupu.

Zajímá vás BI? Objednejte si nezávaznou konzultaci

... nebo si rovnou naplánujte schůzku s Mirkou a proberte vaše plány společně.

Mirka Krupková | Business Development Manager