O co se jednalo?

Zadavatelem projektu je společnost TME solutions působící především v sektoru zdravotnictví, kde cílem bylo vytvořit webovou aplikaci sloužící na jedné straně pacientům s urologickými problémy a na straně druhé lékařům se specializací na urologii, gynekologii a urogynekologii. O vývoj této aplikace jsem měl zájem i z toho důvodu, že jsem v LinkSoft už pracoval na aplikaci zabývající se zlepšováním “duševní a fyzické kondice” zaměstnanců a teď jsem měl možnost se zaobírat už specializovaným lékařským oborem. Kromě vývoje webové aplikace bylo součástí dodávky vytvoření REST API pro mobilní aplikaci jenž byla vyvíjena na straně TME solutions. Aplikace bude sloužit lékařům i pacientům a zároveň má být ukázkou možnosti digitalizace komunikace mezi nimi, proto musí mít moderní a intuitivní uživatelské rozhraní. 

 

Jaké byly požadavky na funkce aplikace?

 • Možnost registrace lékařů včetně možnosti vyplnění informací o pracovištích a ordinačních hodinách.

 • Možnost registrace pacientů.

 • Pacienti mají možnost vyplnit dotazníky, které mohou napomoci případné léčbě.

 • Pacienti si mohou prohlížet své mikční deníky vyplněné prostřednictvím mobilní aplikace.

 • Pacienti mohou navázat spojení se svým lékařem a sdílet mu svá data (deníky, dotazníky).

 • Lékaři mohou prostřednictvím webového rozhraní požádat svého pacienta o vyplnění dotazníku nebo deníku.

 

A řešení?

Aplikace je pro rychlost a přehlednost postavena velmi jednoduše – jedná se o řešení klient – server (dvě aplikace), kde komunikace mezi klientem a serverem probíhá prostřednictvím REST API. Toto REST API obsahuje navíc endpointy pro mobilní aplikaci. 

 

Kdy a jak dlouho jsi na tomto systému pracoval?

Jednalo se o rychlý projekt, kde datum nasazení do produkce byl dán specializovanou konferencí, kde bude aplikace představena. Na vývoj jsme teda měli necelé 3 měsíce, včetně UAT.

Technicky je aplikace postavena na .NET Core, na infrastrukturu jsou použité nástroje interního firemního frameworku postaveného nad ASP.NET Boilerplate, texty pomocí XUnit. Výstupy mají formu tisků (HTML to PDF pomocí PuppeteerSharp), emailu (přes AWS, pomocí AWSSDK – Core, SimpleEmail) a SMS (pomocí Twilio – AspNet).

 

Jaké jsi použil technologie?

Aplikační server:

 • ASP.NET Core 2.2

 • Entity Framework Core

 • ASP.NET Boilerplate (AutoMapper, Swagger)

DB Server:

 • MS SQL Server 2017

Front-end:

 • React 16.8  (včetně Hooks), Redux 4

 • HTML5, LESS, TypeScript

 • Ant.Design, TSLint, Prettier, Axios, Moment.js, Chart.js, PropTypes, Lodash, Webpack, npm 

 

Vašek, ReactJS a .NET vývojář, v LinkSoft-u od 2017

urosoft2 urosoft1