Situace

V březnu roku 2008 vyhrála partnerská společnost Mather RMG výběrové řízení pro jednoho z mobilních operátorů na dodávku komplexních služeb v oblasti dodávky direct marketingových služeb pro podporu kampaně produktů koncového klienta.

Součástí projektu byla i dodávka Lead management systému (LMS) realizovaná společností LinkSoft pro podporu telemarketingových procesů call centra a předávání marketingových leadů relevantním obchodním týmům.

Díky flexibilitě a spolehlivosti nasazeného řešení se brzy LMS systém začal rozšiřovat o další klíčové funkcionality mezi které patří:

 • Podpora marketingových kampaní s využitím více call center
  Cílem rozšíření bylo umožnit paralelní běh více marketingových kampaní najednou za použití více externích nebo interních call center. Systém řešil mimo jiné problematiku rozdělení databáze firem mezi call centra a obchodní týmy za účelem zamezení konfliktů. Systém umožňoval navazovat TLM kampaně na distribuci direct mailů.
 • Podpora zvacích procesů na workshopy a eventy
  Původní potřeba vznikla hlavně kvůli podpoře zvacích procesů na regionální eventy spojených se soutěžemi, kde koncový klient figuroval jako Generální partner. Pro tento účel byla vytvořena metodika zvacího procesu a naimplementována druhá instance LMS systému pro segment SME s podporou vytvořené metodiky zvacího procesu.
 • Podpora Indirect Sales
  Na podzim 2008 koncový klient začal používat externí partnery na prodej produktů na B2B bázi. LMS pro SME segment bylo rozšířeno o funkcionalitu potřebnou pro to, aby se LMS stalo komunikačním rozhraním mezi IS partnery a mobilním operátorem. Mezi klíčové funkcionality implementované v rámci tohoto projektu patří:
  – Podpora Call Center pro telemarketing
  – Podpora Call Center pro telesales
  – Automatické generování požadavků na scoring zákazníka
  – Rezervace zákazníků na partnery
  – Automatické přidělování marketingových leadů na externí obchodníky
  – Generování objednávek
  – Interface mezi Sieblem a LMS
  – Reporting
 • Podpora IS retail
  V roce 2009 mobilní operátor začal používat pro prodej svých produktů kromě svých značkových prodejen také prodejny svých partnerských retailových řetězců. Nový modul systému LMS IS retail slouží jako prodejní systém v těchto externích prodejnách. Mezi klíčové funkcionality implementované v rámci tohoto projektu patří:
  – Webové rozhraní pro zadávání objednávek
  – Generování požadavků na scoring zákazníků z relevantního segmentu
  – Generování faktur
  – Generování požadavků na vyskladnění zboží
  – Reporting
 • Webový portál pro správu obsahu (CMS)
  Dále jsme vytvořili CMS webový portál pro sdílení informací mezi mobilním operátorem a externími prodejními partnery. Tento portál se používá pro sdíleni informací jako jsou produktové listy, informace o slevách, soutěžích, pracovních postupech a podobně. Dodané řešení administrátorům poskytuje efektivní řešení pro řízení přístupů uživatelů jen k relevantním informacím pomocí uživatelsky příjemného webového rozhraní bez nutnosti programovat.

Řešení

Celé řešení bylo postaveno formou zakázkového vývoje na plaformě Microsoft .net a MS SQL server.

Jako dodavatel a implementační partner byla na základě výběrového řízení vybrána společnost LinkSoft, která má s vývojem informačních systémů na platformě Microsoft .net a MS SQL Server bohaté zkušenosti.

Mezi základní vlastnosti řešení patří:

 • Vzdálený přístup přes internet 24 hodin denně z libovolného místa na světě
 • Bezpečnost systému ověřená auditem společnosti DCIT
 • Různé role pro různé uživatele
 • Soulad s bezpečnostní politikou organizace

Součástí dodaného řešení je integrace na datové úrovni s interními informačními systémy postavených na platformách Siebel a MS CRM.

Produkty a technologie

Uživatelské stanice:

 • Windows XP
 • MS Internet Explorer nebo Mozilla Firefox

Vývojové nástroje:

 • Microsoft Visual Studio 2005/2008
 • SQL Server Management Studio 2005

CMS platform:

 • DotNetNuke

Produkční prostředí:

 • MS Windows server 2008
 • MS SQL 2005
 • IIS 7.0