O co se jednalo?

Zadavatelem projektu je společnost ISOVER – jedna z divizí francouzského koncernu Saint-Gobain. ISOVER je největší světový výrobce izolací s působností a výrobními závody po celém světě, v České republice je dlouhodobě č. 1 na trhu tepelných izolací a firmou nabízející nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě. V ČR provozuje prodej prostřednictvím distributorů, v rámci podpory prodeje a budování pozice společnosti chce ale být i v přímém kontaktu s realizačními firmami, které odebírají materiál od distributorů. Za tímto účelem provozuje věrnostní program, který umožňuje zapojeným realizačním firmám sbírat body za realizované objednávky a účast na produktovém vzdělávání. Za tyto body mohou získat hmotné odměny nebo možnosti dalšího vzdělávání, či certifikace. Původně tento věrnostní program realizoval externí dodavatel, systém nebyl ve vlastnictví zadavatele, neumožňoval jednoduchou úpravu a odměny byly limitovány katalogem dodavatele. Cílem bylo vytvoření systému, který bude možné nasadit pro jednu nebo vícero divizí (dle rozhodnutí klienta) a bude plně v jeho správě, co do fungování i obsahu.

Hlavní požadavky na nový systém:

 • Realizace formou aplikace webový klient-server s centrálním databázovým serverem.
 • Vlastnictví systému zadavatelem.
 • Škálovatelnost – jednoduché zapojení nové divize, nebo ukončení participace aktuálních.
 • Možnost realizační firmy registrovat pod jednu nebo více divizí a pracovat s nimi samostatně.
 • Víceúrovňový proces schvalování registrací včetně eskalací.
 • Možnost přiřadit individuálně definovaná přístupová práva zástupcům realizačních firem dle typu spolupráce.
 • Integrace s používaným Zoho CRM a synchronizace dat.
 • Automaticky aktualizovaný katalog produktů Isover.
 • Napojení na obchodní systémy distributorů a pomocí datových vět umožnit automatické nahrávání dat.
 • Propojení na vybrané kategorie eshopu dodavatele odměn (ALZA.cz).
 • Správa objednávek a bodových kont zákazníků administrátorem bez zásahu vývojářů.
 • Uživatelé z řad zástupců realizačních firem vidí stav svého konta v systému a můžou si přímo vybrat odměnu.
 • Zabudované kontrolní mechanismy.
 • Moderní design, který je v souladu s brandovou komunikací klienta (a vychází z designu dodaného grafickým studiem klienta), včetně plné responsivity.

Řešení

Na rozdíl od běžně dostupných licencovaných řešení získá klient plnou kontrolu nad systémem a možnost ho přizpůsobovat svým potřebám (např. individuální přístup k firmám nebo jednoduchý scaling) a kampaním. Frontendový modul (FE) zpracovává všechny uživatelské interakce jako samostatná webová aplikace. Aplikace je postavena na moderních technologiích – ASP.NET Core 2.2, pro přístup do DB MS SQL se využívá Entity Framework Core, validace dat je realizovaná pomocí Fluent Validation. Systém je rozvržen na tabulky, které jsou zobrazovány do grid pomocí DataTables. Import dat bude realizován pomocí XML a následně budou využity Webservices. API validuje nutná data (jako je například IČO distributora) ze CRM systému Zoho, který používá klient.

Díky automatickému získávání obchodních dat od partnerů pomocí API zadavatel šetří čas původně nutný na manuální zpracování dat. Napojení přímo na eshop velkoobchodního dodavatele odměn snižuje nákupní ceny a tím celkovou nákladovost partnerského programu.

Použité technologie

Aplikační server:

 • ASP.NET MVC 6

 • ASP.NET Core 2.2

 • ASP.NET Boilerplate Web Application Framework

 • Entity Framework Core

 • AutoMapper

 • Fluent Validation

DB Server:

 • MS SQL Server 2017

Front-end:

 • HTML5, SASS

 • jQuery, Bootstrap, DataTables

 • Webpack, npm

 

Lucie Remeňová, Project Manager za ISOVER CZ

SG Multi Klub 1 SG Multi Klub 2

 

sshot1 SG klub