ČSOB – Projekt upgrade TMPS

V první polovině roku 2011 Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) zahájila prostřednictvím společnosti KBC Global Services NV, která je společně s ČSOB členem finanční skupiny KBC Group a poskytuje všem ostatním subjektům v rámci skupiny ICT (informační a telekomunikační) služby, projekt TMPS upgrade (Transakční Modul Poštovní Spořitelny). Na základě výběrového řízení byla pro tento projekt vybrána jako dodavatel společnost LinkSoft, a to především na základě prokázaných zkušeností s použitými technologiemi a detailní znalostí problémové domény.

Základní fakta

TMPS je jeden z kritických byznys systémů banky pro agendy platebního styku Masového trhu. Skládá se z několika částí a slouží především jako transakční systém pro zpracování klientských transakcí, které zpracovává jak v off-line režimu, tak i on-line režimu. Kromě těchto funkcí obsahuje i vlastní BackEnd pro evidenci závazků a pohledávek banky.

Hlavní byznys cíle projektu TMPS upgrade (Transakční Modul Poštovní Spořitelny) byly následující:

 • upgrade celé infrastruktury na aktualní verze všech použitých technologií
 • kompletní redesign všech aplikačních rozhraní (API) umožňujících integraci TMPS na další bankovní systémy a systémy externích organizací
 • celkové posílení systému a zrychlení datového zpracování

Realizace projektu a použité technologie

Systém TMPS v architektuře client/server je implementován na platformě Microsoft.NET, PowerBuilder, ORACLE Server a OS Windows 2008 R2.

LinkSoft se podílel na celém životním cyklu projektu. Mezi jeho zodpovědnosti patřily zejména následující činnosti:

 • analýza byznys požadavků
 • systémová analýza a design
 • systémová architektura
 • návrh databáze na platformě Oracle a následná optimalizace databázových procesů
 • implementace všech vrstev systému (db, Microsoft.NET, PowerBuilder, web services)
 • vytvoření test strategie a detailní test analýza
 • testování:
  • funkční manuální
  • podpora uživatelského testování (UAT)
  • performance testování
  • load testování
  • automatizované testování procesů
  • nasazení systému a následná stabilizace

Celkové zhodnocení

Projekt TMPS upgrade proběhl velice hladce a kladně hodnotíme, že časový harmonogram projektu byl dodržován po celou dobu projektu na den přesně, což je u projektů této velikosti celkem vzácné. Dále kladně hodnotíme flexibilní reakci pracovníků společnosti LinkSoft při řešení našich operativních požadavků a problémů, ať už se jednalo o vedení projektu, testování, analýzu nebo implementaci.

Na základě shora popsané spolupráce můžeme společnost LinkSoft doporučit jako spolehlivého obchodního partnera.

Jaromír Dalešický – ČSOB